Google classroom

VIDEO MATERIJALI ZA KORISCENJE PLATFORME GOOGLE CLASSROOM U NASTAVI
 
*linkovi ka materijalima na YOUTUBE-u - autori Tatjana Dimitrijevic i Mladi Prosvetni Radnici
 
 
1 Kako napraviti Google učionicu?
 
 
2  Kako se kreira sadržaj časa?
 
 
3 Kako da učenik pristupi učionici i časovima?
 
4  Kako da postavim domaći zadatak i test za učenike?
 
5 Kako sa telefona poslati domaći zadatak (2 načina): Google učionica 
https://www.youtube.com/watch?v=F5Eh1KnM6Es