Распоред школског звона

Настава ће се у школској 2020/21. години одвијати у две смене


РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

I СМЕНА
1.                 ЧАС 08:00 – 08:30
2.                 ЧАС 08:35 – 09:05
ОДМОР 09:05 – 09:20
3.                 ЧАС 09:25 – 09:55
4.                 ЧАС 10:00 – 10:30


II СМЕНА
1.                 ЧАС 11:00 – 11:30
2.                 ЧАС 11:35 – 12:05
3.                 ЧАС 12:10 – 12:40
ОДМОР 12:40 – 12:55
4.                 ЧАС 13:00 – 13:30
5.                 ЧАС 13:35 – 14:05
6.                 ЧАС 14:10 – 14:40