Запослени

Велико Лаоле

Разредна настава:

1.разред: Небојша Божиловић
2.разред: Сузана Милошевић Љубић
3.разред: Драгана Радовановић
4.разред: Јован Перић


Предметна настава:

Српски језик: Ивана Прешић
Енглески језик: Биљана Ракић
                           
Немачки језик: Драгана Лукић
Математика: Омер Благојевић
Физика: Наташа Ботић
Хемија: Весна Станисављевић
Биологија: Данијела Соколовић
Географија: Дарко Перић
Историја: Владан Милић
                   Александар Димитријевић
Технија и технологија: Владимир Љубић
Музичка култура: Љубиша Миливојевић
                                 Зоран Тодоровић
Ликовна култура: Маја Чаликијан
Физичко васпитање:Благица Милосављевић, Петар Јанковић
Информатика и рачунарство: Александар Траиловић
Грађанско васпитање: Лидија Перић
Верска настава: Звездана Богић
Изабрани спорт: Благица Милосављевић, Петар Јанковић

Помоћно особље:

Даворка Јовановић
Драгица Миладиновић
Биљана Марковић
Зоран Миладиновић
Адам Милисављевић
Дејан Радовановић


Мало Лаоле

Разредна настава: Смиљана Тодоровић (1. и 2. разред)
Јелена Алексић (3. и 4. разред)
Спремачица: Биљана Миладиновић


Крвије

Разредна настава: Жанета Брејић (2. 3. и 4. разред)
Спремачица: Јеленка Обрадовић

Бистрица

Разредна настава:
1.разред: Саша Миленковић
3.разред, 4.разред: Сузана Тодоровић

Спремачица: Васић ЛалицаПедагог: Љиљана Ђорђевић
Административно-финансијски радник: Љиљана Илић
Секретар школе: Гордана Миливојевић
вд директора школе: Катарина Јовановић